Türkiye’nin İlk Eğitim Teknolojileri Uzmanı Sertifika Programı Başlıyor!

107
egitimtek-egitim-teknolojileri-uzmani-sertifika-programi

Türkiye’nin ilk ‘Eğitim Teknolojileri Uzmanı Sertifika Programı’ 2 yıllık bir çalışmanın sonunda 26 Nisan Cumartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi’nde başlayacak!

Eğitim Teknolojileri Uzmanı olmak yolunda bir adım atmak için alanlarında uzman (Apple, Microsoft, Google, Adobe sertifikalı) eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimler 26 Nisan’da İstanbul Aydın Üniversitesi’nde başlayacak. Bu program, Türkiye’de eğitim teknolojileri adına atılmış en büyük adımdır. Türkiye’nin ilk ‘Eğitim Teknolojileri Uzmanı Sertifika Programı’na tüm seviye ve branşlarda öğretmenlerimiz ve öğretmenlik öğrencilerimiz katılabilecekler. Bu programa katılmakla niteliklerinizi artırabilecek ve eğitimde teknolojiyi çok daha aktif kullanabilir hale geleceksiniz.

Program dahilinde, eğitim teknolojileri alanında okulların ihtiyacı ve öncelikleri dahilinde 7 farklı modülden oluşan bir  eğitim paketi hazırlanmıştır. Modüllerin eğitim içerikleri teknolojilerin nasıl kullanıldığına genel bir bakıştan çok öğretmenlerin teknolojiyi nerede ve nasıl kullanacaklarına dair yol haritasından oluşmaktadır.

Eğitim Teknolojileri Uzmanı Sertifika Programında Yer Alan Modüller

1. GOOGLE APPS FOR EDUCATION EĞİTİMİ

Bu eğitimde öğretmenler dokümanlar üzerinde işbirliği ile çalışma, ortak takvimler yaratma, e-posta, form oluşturma gibi uygulamaları öğreneceklerdir.

2.ÖĞRENME PLATFORMU OLARAK MOODLE

Bu eğitimde katılımcılar kendilerine ait sanal sınıfı Moodle’ın temel modüllerini kullanarak yönetmeyi öğrenecekler. Bu temel modüllerin nasıl kullanılacağını sınıf örnekleri ve senaryoları ile deneyimleme fırsatı yakalayacaklar.

3.WEB 2.0 ARAÇLARI

Bu eğitimde katılımcılara, derslerini desteklemek amacıyla kullanabilecekleri en faydalı olabilecek Web 2.0 araçları ile ilgili bilgiler paylaşılıp bu araçların nasıl kullanılacağı gösterilecektir.

4.TABLET İLE EĞİTİM

Bu eğitimde katılımcılar öncelikle tabletlerin özelliklerini, mekanik donanımlarını öğretmenlere ugyulamalı olarak gösterecek , daha sonra tabletlerde mevcut olan uygulamalarla derslerini nasıl zenginleştirebileceklerini öğrenecekler.

5.EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Bu eğitimde katılımcılara ,öncelikle bu araçlar detaylı olarak tanıtılacak, nasıl kullanıldığı gösterilecek, daha sonra bu sosyal medya araçlarını derslerinde nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.

6.DİJİTAL VATANDAŞLIK

Bu eğitimde katılımcılar, öğrencilere dijital vatandaş olma bilincini etkili bir şekilde verebilme konusunda nasıl rehberlik edebileceklerini ve doğru davranışı nasıl teşvik edeceklerini öğrenecekler.

7.EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ VE YAKLAŞIMLARI

Bu eğitimde harmanlanmış öğrenme modelinden flipped classroom modeline, proje tabanlı öğrenmeden zihin, beyin ve eğitim bilimi araştırmalarının öğrenmedeki önemine kadar birçok farklı yaklaşım incelenecektir.

Web Site Adresi: www.etusp.com